Kontaktujte nás: pozemskenebe.info@gmail.com
                  

Je to naše škola pro malé i velké, kde můžete pronikat do moudrosti, kterou vám jinde v takto ucelené formě nenabídnou, sami si můžete ověřit, že naše hlavní témata ( ženská a mužská energie, přírodní zahrady, české feng shui a kreativita) jsou uchopena v provázaném života schopném a praktickém systému, který je přidanou hodnotou Měsíčnice.

Tento informační blok, je doplněn prožitkovými semináři, kde si můžete prožít a procítit funkčnost naší metodiky.

Měsíčnice je určena všem, kteří chtějí změnit svůj život k lepšímu a hledají jak.

Svým studentům poskytujeme vědění, které mohou aplikovat prakticky okamžitě v každodenní realitě.


Kreativita

Cíl kurzu: Kreativita je tvořivost v nejširším slova smyslu. Nemusíme být zdatní malíři, zpěváci či herci, přesto nám uvolnění naší zablokované kreativity může přinést mnoho radosti a prospěchu do života. Někdo může objevit talent péct báječné dorty, někdo je kreativní třeba v komunikaci. Znovuobjevení našich vrozených darů nám pomůže najít smysl našeho života, a tím i podstatu naší spokojenosti

Eneagram: Naše role a umění spolupracovat

Cíl kurzu: Naučíte se používat mechanismy Eneagramu. Díky tomu přestanete vnímat konflikty a problémy jako dosud spíše v osobní rovině, ale zaměříte se na jádro komunikace, což maximálně zefektivní vzájemnou spolupráci nejen v osobním životě, ale také v pracovním kolektivu.

Hojnost: Co je skutečnou podstatou bohatství

Cíl kurzu: Lidé současnosti často řeší své bohatství, aniž by přitom tušili, co je skutečnou podstatou bohatství. Naučíme se vnímat rozdíl mezi pojmem bohatství a hojnost a uvědomíme si, jaká schémata máme spojená s těmito pojmy. Nejen, že si je uvědomíme, ale naučíme se i pracovat na změně negativních schémat. Pochopíme hojnost v nejširším kontextu se smyslem života. Zvědomíme si proces nabytí hojnosti, tedy skutečného bohatství.

Ženský kruh Z (základní)

Cíl kurzu: Ženy si v současném světě, který je orientován na mužské kvality, jako je linearita, stabilita, efektivita nebo racionální a logické myšlení, začínají uvědomovat, že toto není cesta, na kterou je příroda vybavila. Pojďme společně nalézt naši podstatu, vraťme se ke své vnitřní síle a objevme svou jinovou charakteristiku, a až rozpoznáme nezměrné dary této energie, začneme ji využívat ve prospěch svůj i svého okolí.

Ženský kruh N (navazující)

Cíl kurzu: Prohloubení znalostí ze základního kurzu, jako např. ženská energie a trigramy – naučíme se aplikovat práci s trigramy v rámci našeho cyklu. Vyzkoušíme si jednoduché a účinné meditační techniky a psychoenergetická cvičení. Pojďme společně dále pracovat s ženskou energií.

Červený stan (dříve Ženský klub)

Proč se s vámi chceme setkávat? Současná společnost je orientována silně lineárně, to znamená - je nastavená na výkon a víceméně jangově. Ženy, které jsou přirozeně jinové, ztrácí svou podstatu ženskosti. Červený stan nám pomůže uvědomit si svou depolarizaci a otevře nám možnosti cest k návratu do původní energie. Vzájemné sdílení nám umožňuje zjistit, že určité problémy řešíme všechny, ale jako jednotlivé bytosti nalézáme řešení velmi obtížně. Setkávání žen zaktivizuje mentální síť společenství a skrze tuto síť nám Univerzum zprostředkuje mnohem více poznání, než kdybychom šly pouze svou vlastní cestou. Dále prohloubíme informace získané z kurzu Ženský kruh a nově příchozím otevřeme obvyklá témata z neobvyklých úhlů pohledu. 

Draní peří

Cíl kurzu: Draní peří je zcela specifický formát naší nabídky pro vás. Jde nám o společné setkávání a vzájemné sdílení žen všech věkových kategorií, to je něco, co nás může posilovat v ženské energii a co nám dnes velmi chybí. Jednotlivá setkání jsou jen rámcově vymezena možnými tématy pro sdílení, tato témata se vyprofilují až na konkrétním setkávání. Témata kterým se chcete věnovat, můžete vnášet vy samy.