Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

Srdcem areálu Pozemské nebe je Měsíčnice - Centrum rozvoje

Kde se učíme myslet srdcem a zdokonalovat životní prostor

"Místo, kde je žena ženou. Rivalita už stačila, pojďme spolupracovat a sdílet."

Nový název pro pravidelné setkávání žen (dříve to byl Ženský klub). Proč měníme název?  Pojmenování "Červený stan" s námi více souzní a nebude se už plést s Ženským kruhem. 

Poslání Červeného stanu

Je to místo, kde se žena může cítit bezpečně a spolu s ostatními ženami sama sebe rozvíjet. Chceme dál nést původní poslání - navzájem spolupracovat, obohacovat se a respektovat samu sebe i svojí cykličnost. Jsme úžasné bytosti, ženy, které mají své dary a ty využívají v souladu s přírodou.

Proč se s Vámi chceme setkávat?

Současná společnost je orientována silně lineárně, to znamená - je nastavená na výkon a víceméně jangově. Ženy, které jsou přirozeně jinové, ztrácí svou podstatu ženskosti.

  • Červený stan nám pomůže uvědomit si svou depolarizaci a otevře nám možnosti cest k návratu do původní energie. Vzájemné sdílení nám umožňuje zjistit, že určité problémy řešíme všechny, ale jako jednotlivé bytosti nalézáme řešení velmi obtížně.
  • Setkávání žen zaktivizuje mentální síť společenství a skrze tuto síť nám Univerzum zprostředkuje mnohem více poznání, než kdybychom šly pouze svou vlastní cestou.
  • Dále prohloubíme informace získané z kurzu Ženský kruh a nově příchozím otevřeme obvyklá témata z neobvyklých úhlů pohledu. 

V čem je rozdíl mezi Ženským kruhem a Červeným stanem?

Kurz Ženský kruh předkládá ucelený systém poznatků, které jsou metodicky řazené skrze pevnou informační strukturu. Červený stan je více o dílčí problematice, to znamená - zaměřuje se detailně na ty jevy a skutečnosti, na které už není v rámci Ženského kruhu prostor. 


 

Cena setkání

200 Kč / setkání (18:00 - 20:00)

Časová náročnost Vždy 1 setkání, setkání na sebe nenavazují
Místo konání Centrum rozvoje Měsíčnice
Komu je setkání určeno Ženám
Kapacita

Max. 30 osob

Kurzy pořádáme vždy od 6 osob, což výborně přispívá k dynamice týmu. Proto je nutné se na všechny jak celodenní, tak večerní kurzy hlásit a to vždy na email info@pozemskenebe.cz či na tel.: 731 508 814.

 


Aktuální termíny 

Témata Červeného stanu Den Datum Časová náročnost Lektorka Kapacita
Téma vypíšeme ST 21. 11. 2018 18:00 - 20:00  Irena Kovářová  ano
Půvab z venku i zevnitř ST 20. 03. 2019 18:00 - 20:00  Bohunka Trhlíková anoKaždá žena je krásná
Praktické rady: Jak poznat a uchopit svou vyjímečnost, jak si zvědomit v čem spočívá má podstata i jedinečnost. 


Doporučujeme shlédnout oba dva díly :-)

 

  

Uložit

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)