Kontaktujte nás: pozemskenebe.info@gmail.com

Nový název pro pravidelné setkávání žen (dříve to byl Ženský klub). Proč měníme název?  Pojmenování "Červený stan" s námi více souzní a nebude se už plést s Ženským kruhem. 

Poslání Červeného stanu

Je to místo, kde se žena může cítit bezpečně a spolu s ostatními ženami sama sebe rozvíjet. Chceme dál nést původní poslání - navzájem spolupracovat, obohacovat se a respektovat samu sebe i svojí cykličnost. Jsme úžasné bytosti, ženy, které mají své dary a ty využívají v souladu s přírodou.

Proč se s Vámi chceme setkávat?

Současná společnost je orientována silně lineárně, to znamená - je nastavená na výkon a víceméně jangově. Ženy, které jsou přirozeně jinové, ztrácí svou podstatu ženskosti.

  • Červený stan nám pomůže uvědomit si svou depolarizaci a otevře nám možnosti cest k návratu do původní energie. Vzájemné sdílení nám umožňuje zjistit, že určité problémy řešíme všechny, ale jako jednotlivé bytosti nalézáme řešení velmi obtížně.
  • Setkávání žen zaktivizuje mentální síť společenství a skrze tuto síť nám Univerzum zprostředkuje mnohem více poznání, než kdybychom šly pouze svou vlastní cestou.
  • Dále prohloubíme informace získané z kurzu Ženský kruh a nově příchozím otevřeme obvyklá témata z neobvyklých úhlů pohledu. 

V čem je rozdíl mezi Ženským kruhem a Červeným stanem?

Kurz Ženský kruh předkládá ucelený systém poznatků, které jsou metodicky řazené skrze pevnou informační strukturu. Červený stan je více o dílčí problematice, to znamená - zaměřuje se detailně na ty jevy a skutečnosti, na které už není v rámci Ženského kruhu prostor. 


 

Cena setkání

200 Kč / setkání (18:00 - 20:00)

Časová náročnost Vždy 1 setkání, setkání na sebe nenavazují
Místo konání Centrum rozvoje Měsíčnice
Komu je setkání určeno Ženám
Kapacita

Max. 30 osob

Kurzy pořádáme vždy od 6 osob, což výborně přispívá k dynamice týmu. Proto je nutné se na všechny jak celodenní, tak večerní kurzy hlásit a to vždy na email mesicnice.kurzy@gmail.com či na tel.: 731 508 814.

 


Aktuální termíny 2017 / 2018

Témata Červeného stanu Den Datum Časová náročnost Lektorka Kapacita
Výjimečné setkání pro ženy i muže ST 14.02. 18:00 - 20:00 Irena Kovářová  ano
Dítě jako dar ST 18.04. 18:00 - 20:00  Irena Kovářová  ano 
Každá žena je nádherná ST 13.06. 18:00 - 20:00  Irena Kovářová  ano 


Výjimečné setkání pro ženy i muže
Muži zcela vyjímečně mohou přijít do Červeného stanu. A co bude tématem? Proč se nedokážeme domluvit? Mohou přijít jak jednotlivci, tak i páry. 

Dítě jako dar 
Děti jsou nám svěřené, nejsou náš majetek a přicházejí tehdy, když jsme na ně připraveni na rovině duše.
Stále více žen nemůže otěhotnět. Pojďme se společně podívat na důvody tohoto jevu a zkusme spolu najít cestu.

Každá žena je krásná
Praktické rady: Jak poznat a uchopit svou vyjímečnost, jak si zvědomit v čem spočívá má podstata i jedinečnost. 


Doporučujeme shlédnout oba dva díly :-)

 

  

Uložit