Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

Srdcem areálu Pozemské nebe je Měsíčnice - Centrum rozvoje

Kde se učíme myslet srdcem a zdokonalovat životní prostor

"Jak a kde bydlím, takový jsem."

Kvalifikace lektora:

Lektor je kvalifikovaným specialistou MMR, MŽP a MPO pro oblasti posuzování vlivů staveb na životní prostředí, pro architekturu a urbanismus, pro šetrné hospodaření s energiemi a vodou. Zabývá se možnostmi využití osvědčených tradičních technik a postupů v moderním stavitelství a možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie a dešťové vody. Dlouhodobě nabízí odborné posudky a provozuje odbornou stavebně-ekologickou a energetickou poradnu. Pracuje ve výzkumu a ve vývoji nových technologií. Napsal knihy Feng šuej podle našich předků a Harmonie ekodomu a vede kurzy Domy blízké přírodě.

Cíl kurzu:

Ve svých domovech trávíme většinu času svého života, zejména ti slabší z nás, děti, ženy na mateřské, senioři či nemocní lidé. Je proto třeba pobývat tam, kde nám to svědčí, kde nás místní energie posiluje a ne oslabuje. Kde se cítíme dobře a kam se rádi vracíme.

Na tomto kurzu se dozvíme, jak se v této složité problematice orientovat a jak se rozhodovat. Jaké místo pro stavbu domu si vybrat? Kde si pronajmout byt? Jak uzpůsobit toto místo našim potřebám? Lze rušivé vlivy odclonit? Jaké nám jednotlivá řešení přinášejí výhody a jaká možná rizika?

Náplň kurzu:

Tématické bloky

  1. Jak si vybrat vhodný pozemek
  2. Kritéria a vlastnosti dobrého místa
  3. Energie a živly na pozemku
  4. Zdroje a bohatství na pozemku
  5. Negativa a rizika a jak se jim bránit
  6. Sousedské a komunitní vztahy
  7. Prohlídka místní ekozahrady

Každý účastník obdrží zdarma knihu Harmonie ekodomu.

Kurz je volnou nadstavbou základního kurzu Bydlíme v souladu a Domy blízké přírodě a je určen všem, kdo byty, domy a zahrady navrhují, realizují či užívají.

Více o aktivitách lektora najdete také na stránkách www.nzu.cz, www.architerika.cz, www.napadyprodomy.czwww.posudkyprodomy.cz, www.cestamikdomovu.cz..


Cena

kurzu

1400,- Kč / setkání (09:00 - 16:00), oběd v ceně

1100,- Kč / setkání pro studenty a seniory

Časová náročost Celkem 2 setkání
Místo konání Centrum rozvoje Měsíčnice
Komu je kurz určen Ženám i mužům
Kapacita

Max. 24 osob

Kurzy pořádáme vždy od 6 osob, což výborně přispívá k dynamice týmu.

Proto je nutné se na všechny jak celodenní, tak večerní kurzy hlásit a to vždy na email info@pozemskenebe.cz či na tel.: 731 508 814.


Aktuální termíny:

Dobré místo pro život Den Datum Časová náročnost Lektor Volná kapacita
1. setkání SO 23. 03. 2019 09:00- 16:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
2. setkání SO

podzim 2019

09:00- 16:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)