Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

"Domy spolupracující se živly."

Kvalifikace lektora:

Lektor je kvalifikovaným specialistou MMR, MŽP a MPO pro oblasti posuzování vlivů staveb na životní prostředí, pro architekturu a urbanismus, pro šetrné hospodaření s energiemi a vodou. Zabývá se možnostmi využití osvědčených tradičních technik a postupů v moderním stavitelství a možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie a dešťové vody. Dlouhodobě nabízí odborné posudky a provozuje odbornou stavebně-ekologickou a energetickou poradnu. Pracuje ve výzkumu a ve vývoji nových technologií. Napsal knihy Feng šuej podle našich předků a Harmonie ekodomu.

Cíl kurzu:

Ve svých domovech trávíme většinu času svého života, zejména ti slabší z nás, děti, ženy na mateřské, senioři či nemocní lidé. Je proto třeba navrhovat vybavení našeho bytu a domu tak, aby nám na jednu stranu dobře sloužilo, na druhou stranu aby ani nás ani přírodu svým provozem zbytečně nezatěžovalo a nerušilo. Aby bylo v harmonii s působením místních živlů.

Na tomto kurzu se dozvíme, jak se v této složité problematice orientovat a jak se rozhodovat. Vařit na plynu, na elektrice nebo na dřevě? Větrat okny, lokálními nebo centrálními jednotkami? Volit záchod splachovaný pitnou vodou, dešťovou vodou nebo raději suchý? Regulovat topení ručně, automaticky nebo inteligentně? Jaké nám jednotlivá řešení přinášejí výhody a jaká možná rizika?

Náplň kurzu:

Na kurzu postupně probereme různá dispoziční a technická řešení bytů a domů, možnosti jejich vybavení, se zaměřením na popis jejich výhod a nevýhod a na přínosy jejich propojení a spolupráce. Ukážeme na rozdíly ve fungování přírodních a umělých systémů a na rizika spojená s chytrými technologiemi. Seznámíme se s novinkami a nápady pro využití obnovitelných zdrojů. Kurz je volnou nadstavbou základního kurzu Bydlíme v souladu aneb Feng Shui podle našich předků a je určen všem, kdo byty, domy a zahrady navrhují, realizují či užívají. Vše si názorně ukážeme při promítání schemat a fotografií.

Tematické bloky pro 1. - 4. setkání:

1.   Dům jako živá bytost, dobré místo pro náš dům, elementy země, kovu a dřeva v našem domě, přírodní stavby, vnitřní a vnější prostředí

2.   Živly voda a vzduch v našem domě, větrání, hluk, zdroje vody, hospodaření s vodou, využití odpadní vody, nakládání s odpady

3.   Živly oheň a živa v našem domě, dům a energie, topení a ohřev, výroba a akumulace energie, světlo, EM záření, čchi a ša

4.   Intelekt, láska a pořádek v našem domě, dům živý, chytrý a bezpečný, soběstačný, sklepy jako úkryty, rodové statky, obrazy a symboly.

Více o aktivitách lektora na stránkách www.nzu.cz, www.architerika.cz, www.napadyprodomy.cz, www.posudkyprodomy.cz..

Každý účastník obdrží zdarma knihu Harmonie ekodomu a na závěr osvědčení o absolvování kurzu, pokud kurz absolvuje celý a splní požadavky krátkého písemného testu.


Cena setkání:

350 Kč / setkání (18:00 - 21:00), při jednotlivé platbě

1250 Kč / při platbě dopředu za 1. - 4. setkání

Časová náročnost: Celkem 4 setkání, setkání na sebe navazují.

Místo konání: Centrum rozvoje Měsíčnice

Komu je setkání určeno: Ženám i Mužům

Kapacita a rezervace: Max. 25 osob

Kurzy pořádáme vždy od 6 osob, což výborně přispívá k dynamice týmu.

Proto je nutné se na všechny jak celodenní, tak večerní kurzy hlásit a to vždy na email info@pozemskenebe.cz či na tel.: 731 508 814. 


Aktuální termíny 

Domy blízké přírodě

Den

Datum

Časová náročnost

Lektorka

Volná kapacita

1. setkání ST 19. 02. 2020 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
2. setkání ST 11. 03. 2020 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
3. setkání ST 22. 04. 2020 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
4. setkání ST 13. 05. 2020 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano

.

Co je nového

archiv

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)