Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

Srdcem areálu Pozemské nebe je Měsíčnice - Centrum rozvoje

Kde se učíme myslet srdcem a zdokonalovat životní prostor

"Domy spolupracující se živly."

Bližší informace k celému kurzu:

Kvalifikace lektora:

Lektor je kvalifikovaným specialistou MMR, MŽP a MPO pro oblasti posuzování vlivů staveb na životní prostředí, pro architekturu a urbanismus, pro šetrné hospodaření s energiemi a vodou. Zabývá se možnostmi využití osvědčených tradičních technik a postupů v moderním stavitelství a možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie a dešťové vody. Dlouhodobě nabízí odborné posudky a provozuje odbornou stavebně-ekologickou a energetickou poradnu. Pracuje ve výzkumu a ve vývoji nových technologií. Napsal knihy Feng šuej podle našich předků a Harmonie ekodomu.

 

Cíl kurzu:

Ve svých domovech trávíme většinu času svého života, zejména ti slabší z nás, děti, ženy na mateřské, senioři či nemocní lidé. Je proto třeba navrhovat vybavení našeho bytu a domu tak, aby nám na jednu stranu dobře sloužilo, na druhou stranu aby ani nás ani přírodu svým provozem zbytečně nezatěžovalo a nerušilo. Aby bylo v harmonii s působením místních živlů.

Na tomto kurzu se dozvíme, jak se v této složité problematice orientovat a jak se rozhodovat. Vařit na plynu, na elektrice nebo na dřevě? Větrat okny, lokálními nebo centrálními jednotkami? Volit záchod splachovaný pitnou vodou, dešťovou vodou nebo raději suchý? Regulovat topení ručně, automaticky nebo inteligentně? Jaké nám jednotlivá řešení přinášejí výhody a jaká možná rizika?

 

Náplň kurzu:

Na kurzu postupně probereme různá dispoziční a technická řešení bytů a domů, možnosti jejich vybavení, se zaměřením na popis jejich výhod a nevýhod a na přínosy jejich propojení a spolupráce. Ukážeme na rozdíly ve fungování přírodních a umělých systémů a na rizika spojená s chytrými technologiemi. Seznámíme se s novinkami a nápady pro využití obnovitelných zdrojů. Kurz je volnou nadstavbou základního kurzu Bydlíme v souladu aneb Feng Shui podle našich předků a je určen všem, kdo byty, domy a zahrady navrhují, realizují či užívají. Vše si názorně ukážeme při promítání schemat a fotografií.

 

Tematické bloky:

  1. Dům jako živá bytost, čchi v domě, dobré místo pro náš dům, doprava, prvek kov v domě
  2. Dům a přírodní materiály, prvek země, dům a zeleň, prvek dřeva, dřevo v domě, odpady
  3. Dům a větrání, prvek vzduch, klima v domě, hluk, chlazení, elektrosmog, komíny
  4. Dům a voda, prvek vody, zdroje vody, hospodaření s vodou, využití odpadní vody

Navazující kurz: 5. - 8. setkání:

Tematické bloky:

5. Dům a energie, prvek oheň, sluneční záření, topení a ohřev, akumulace energie, propojení všech živlů v domě.

6. Dům živý a bezpečný, prvek živa, živly v domě, nezávislost, sklepy jako úkryty

7. Dům chytrý, prvek intelekt, regulace elementů, chytré využití odpadů

8. Dům plný pohody, prvek láska, jak vytvořit domov, host v domě, obrazy a symboly.

Více o aktivitách lektora na stránkách www.nzu.cz, www.architerika.cz, www.napadyprodomy.cz, www.posudkyprodomy.cz..

 Každý účastník obdrží zdarma knihu Harmonie ekodomu a na závěr osvědčení o absolvování kurzu, pokud kurz absolvuje celý a splní požadavky krátkého písemného testu.


Cena kurzu

350 Kč / setkání (18:00 - 21:00), při jednotlivé platbě

1250 Kč / celý cyklus, při platbě dopředu za 1. - 4.

2300 Kč / celý kurz (1. - 8. setkání), při platbě dopředu za celý cyklus

Časová náročnost

celkem 8 setkání, setkání na sebe navazují, ale můžete navštívit také pouze jen některé z témat, které vás zajímají

Místo konání

Centrum rozvoje Měsíčnice

Komu je kurz určen

ženám i mužům

Kapacita

Max. 24 osob

Kurzy pořádáme vždy od 6 osob, což výborně přispívá k dynamice týmu.

Proto je nutné se na všechny jak celodenní, tak večerní kurzy hlásit a to vždy na email info@pozemskenebe.cz či na tel.: 731 508 814.


Aktuální termíny 

Domy blízké přírodě Den Datum Časová náročnost Lektorka Volná kapacita
1. setkání ÚT 22. 01. 2019 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
2. setkání ÚT 12. 02. 2019 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
3. setkání ÚT 05. 03. 2019 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
4. setkání ÚT 26. 03. 2019 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
NAVAZUJÍCÍ KURZ
5. setkání ÚT 09. 04. 2019 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
6. setkání ÚT 07. 05. 2019 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
7. setkání ÚT 28. 05. 2019 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano
8. setkání ÚT 18. 06. 2019 18:00 - 21:00 Ing. arch. Stanislav Kovář CSc. ano

.

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)