Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

ING. ARCH. STANISLAV KOVÁŘ CSc.

Externí lektor a specialista na bydlení a ekologické poradenství.

Kontakty: 604 602 972, www.cestamikdomovu.cz

Lektor:

 • Pokud vás zajímá jaké kurzy aktuálně vedu, stačí kliknout ZDE

S čím vám mohu pomoci:

           

 • Kurz Domy spolupracující s živly
 • Kurz Dobré místo pro život
 • Zážitkové a očistné cesty a putování
 • Večery Setkání s cestovateli a poutníky
 • Klub seniorů
 • Domácí muzicírování
 • Poradím jak a kde si pořídit byt nebo postavit dům
 • Poradím co si vzít sebou pro přežití nebo jak vybavit dům pro mimořádné situace
 • Půjdu s vámi na doprovázenou pouť
 • Zajistím u vás výstavu, přednášku nebo besedu

Spolky:

Celý život spolupracuji s jihočeskými folklorními soubory a regionálními muzei. Mojí vášní je lidový tanec a lidová architektura. Také fotografování a cestování. To vše jsem propojil do projektu Vesnické muzeum lidové architektury LUDMILA v Lužnici u Třeboně, kam vás zvu se podívat.

Kdo jsem:

Jsem kvalifikovaným specialistou MMR, MŽP a MPO pro oblasti posuzování vlivů staveb na životní prostředí, pro architekturu a urbanismus, pro šetrné hospodaření s energiemi a vodou. Zabývám se možnostmi využití osvědčených tradičních technik a postupů v moderním stavitelství a možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie a dešťové vody. Dlouhodobě nabízím odborné posudky a provozuji odbornou stavebně-ekologickou a energetickou poradnu. Pracuji ve výzkumu a ve vývoji nových technologií. Napsal jsem knihy Feng šuej podle našich předků a Harmonie ekodomu.

 

Co mám za sebou:

Narodil jsem se v roce 1953 v Brně a vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně – obor urbanismus. Od roku 1977 jsem byl zaměstnán jako projektant v krajském urbanistickém středisku Stavoprojektu v Českých Budějovicích. Největší prací v této organizaci byla spolupráce na Územním plánu města České Budějovice a na Koncepci urbanizace Jihočeského kraje. V roce 1990 jsem působil jako vedoucí urbanistického střediska, v letech 1991-2 potom jako vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí na Magistrátu města České Budějovice.

V roce 1991 jsem získal titul kandidáta věd na FA ČVUT v Praze za práci „Vyhodnocení využití městského území“, kde jsem rozvinul analytické a syntetické metody exaktního hodnocení urbanistických úloh. Byl jsem na odborných stážích v USA, Dánsku, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 1992 působím jako autorizovaný architekt ČKA, vypracoval jsem desítky územních plánů jihočeských obcí a měst.

Byl jsem členem výboru Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Jihočeské asociace pro ekologii a energetiku, Spolku za obrodu architektury. Jsem specialistou na hodnocení vlivů staveb na krajinný ráz a hodnocení územních koncepcí.

Od roku 1995 jsem jednatelem firmy A-SPEKTRUM s.r.o., která poskytuje komplexní projektové, poradenské a informační služby v oblasti životního prostředí a hodnocení prostředí. Zúčastnil se desítek architektonických soutěží a působil v mnoha komisích, ale i v politice. Organizuji besedy, píši články, přednáším. Prosazuji potřebu regionální a kontextuální architektury, alternativních zdrojů energie, chytrého hospodaření s vodou. Ekodům Slunečnice s přilehlou přírodní zahradou jsme si postavili tak, abychom si mohli vyzkoušet platnost všech teoretických zásad v každodenní praxi.


 "Jsme stále na cestě. Jdeme dál, někam, kam míří naše duše. Hledáme svoji cestu a její cíl."

Proč spolupracuji s Měsíčnicí:

Klasická škola nám již nestačí. Je třeba se rozvíjet celostně. Víceoborově a duchovně. Měsíčnice pracuje v tomto pojetí.

Co bych vzkázal:

V Měsíčnici se setkáte vždy s něčím novým. S novými lidmi i novými poznatky. Ocitnete se v nových situacích a objevíte v sobě nové možnosti.

Zajímají vás ostatní členové týmu?

Co je nového

 • 16 Bře 2020

  Respektujeme nařízení vlády a máme dočasně zavřeno

  Respektujeme nařízení vlády a máme dočasně zavřeno. 

  Připravili jsme pro vás ale facebook skupinu STAČÍ NÁS 10%, kam každý den vkládáme pozitivní náměty, cvičení a meditace. Pokud nemáte sociální sítě, vše najdete nově také na našem blogu na webu www.mesicniceonline.czPřidejte sek nám a můžeme mnohé pozitivně přenastavit.

 • Letní příměstské tábory v Pozemském nebi

  28. 2. 2020

  Tábor bude :-) Příměstký tábor je založen na ucelené metodice, která repektuje věk dětí a jejich potřeby a zájmy. Podporuje v nich tvořivost, kreativitu, spolupráci a vzájemný respekt ve skupině. Holčičky se mohou těšit na tvoření, vaření, péči o sebe i přírodu, informace o bylinkách a jejich využití. Toto vše je doplněné výukovým programem zaměřeným na význam vody, půdy, vzduchu a slunce v našem životě. Pro více informací stačí kliknout zde.

 • Dlouho očekávaný seminář SLOVA PRO ŽVOT je tu!

  19. 2. 2020

  Průlom v našem přístupu ke slovu nastartoval výzkum vědců (Dr. Gargajev a Dr. Poponin). Podle jejich teorie je DNA plastická a správně vneseným kódem - slovem můžeme překódovat i buněčné vzpomínky. Stejně fascinující je teorie morfických polí, která nám připomíná, jak obrovská je síla myšlenky. Pojďme společně nalézat správná slova a myšlenky v kontextu se zdravím a nemocí, s hojností a s mezilidskými vztahy. Více o kurzu zde.

 • Promítání filmu o Bruno Gröningovi 28. 02. 2020, 16:30 - 22:00

  5. 2. 2020

  28. 2. 2020, 16:30 - 22:00

  Vstupné dobrovolné 

  Více informací zde.

 • Víte, že na Ženském kruhu měníme DNA?

  14. 2. 2020

  Jediný ženský kruh s ucelenou metodikou. Přidejte se k více než 700 ženám, které s námi kruhem prošly. Mrkněte na naší Irenku, jak vypadala ve 30 letech a jak vypadá dnes. Rozdíl, co říkáte? Více zde.

 • Nové dětské společenství Kruhu přátel Bruna Gröninga v Měsíčnici

  14. 2. 2020

  Milí přátelé, je nám velkou ctí, že v Měsíčnici budeme mít také Dětské společenství Kruhu přátel Bruna Gröninga, první setkání proběhne již 10. 03. 2020 od 16:30 do 17:30 a další termíny najdete vždy v kalendáři akcí. Tato setkání jsou pouze pro členy kruhu přátel, pokud by vás zajímalo více informací, zkontaktujte prosím Bohunku Trhlíkovou 724 219 897. Více informací zde.

archiv

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)