Kontaktujte nás: 731 508 814 | info@pozemskenebe.cz

ING. ARCH. STANISLAV KOVÁŘ CSc.

Externí lektor a specialista na bydlení a ekologické poradenství.

Kontakty: 604 602 972, www.cestamikdomovu.cz

Lektor:

 • Pokud vás zajímá jaké kurzy aktuálně vedu, stačí kliknout ZDE

S čím vám mohu pomoci:

           

 • Kurz Domy spolupracující s živly
 • Kurz Dobré místo pro život
 • Zážitkové a očistné cesty a putování
 • Večery Setkání s cestovateli a poutníky
 • Klub seniorů
 • Domácí muzicírování
 • Poradím jak a kde si pořídit byt nebo postavit dům
 • Poradím co si vzít sebou pro přežití nebo jak vybavit dům pro mimořádné situace
 • Půjdu s vámi na doprovázenou pouť
 • Zajistím u vás výstavu, přednášku nebo besedu

Spolky:

Celý život spolupracuji s jihočeskými folklorními soubory a regionálními muzei. Mojí vášní je lidový tanec a lidová architektura. Také fotografování a cestování. To vše jsem propojil do projektu Vesnické muzeum lidové architektury LUDMILA v Lužnici u Třeboně, kam vás zvu se podívat.

Kdo jsem:

Jsem kvalifikovaným specialistou MMR, MŽP a MPO pro oblasti posuzování vlivů staveb na životní prostředí, pro architekturu a urbanismus, pro šetrné hospodaření s energiemi a vodou. Zabývám se možnostmi využití osvědčených tradičních technik a postupů v moderním stavitelství a možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie a dešťové vody. Dlouhodobě nabízím odborné posudky a provozuji odbornou stavebně-ekologickou a energetickou poradnu. Pracuji ve výzkumu a ve vývoji nových technologií. Napsal jsem knihy Feng šuej podle našich předků a Harmonie ekodomu.

 

Co mám za sebou:

Narodil jsem se v roce 1953 v Brně a vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně – obor urbanismus. Od roku 1977 jsem byl zaměstnán jako projektant v krajském urbanistickém středisku Stavoprojektu v Českých Budějovicích. Největší prací v této organizaci byla spolupráce na Územním plánu města České Budějovice a na Koncepci urbanizace Jihočeského kraje. V roce 1990 jsem působil jako vedoucí urbanistického střediska, v letech 1991-2 potom jako vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí na Magistrátu města České Budějovice.

V roce 1991 jsem získal titul kandidáta věd na FA ČVUT v Praze za práci „Vyhodnocení využití městského území“, kde jsem rozvinul analytické a syntetické metody exaktního hodnocení urbanistických úloh. Byl jsem na odborných stážích v USA, Dánsku, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 1992 působím jako autorizovaný architekt ČKA, vypracoval jsem desítky územních plánů jihočeských obcí a měst.

Byl jsem členem výboru Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Jihočeské asociace pro ekologii a energetiku, Spolku za obrodu architektury. Jsem specialistou na hodnocení vlivů staveb na krajinný ráz a hodnocení územních koncepcí.

Od roku 1995 jsem jednatelem firmy A-SPEKTRUM s.r.o., která poskytuje komplexní projektové, poradenské a informační služby v oblasti životního prostředí a hodnocení prostředí. Zúčastnil se desítek architektonických soutěží a působil v mnoha komisích, ale i v politice. Organizuji besedy, píši články, přednáším. Prosazuji potřebu regionální a kontextuální architektury, alternativních zdrojů energie, chytrého hospodaření s vodou. Ekodům Slunečnice s přilehlou přírodní zahradou jsme si postavili tak, abychom si mohli vyzkoušet platnost všech teoretických zásad v každodenní praxi.


 "Jsme stále na cestě. Jdeme dál, někam, kam míří naše duše. Hledáme svoji cestu a její cíl."

Proč spolupracuji s Měsíčnicí:

Klasická škola nám již nestačí. Je třeba se rozvíjet celostně. Víceoborově a duchovně. Měsíčnice pracuje v tomto pojetí.

Co bych vzkázal:

V Měsíčnici se setkáte vždy s něčím novým. S novými lidmi i novými poznatky. Ocitnete se v nových situacích a objevíte v sobě nové možnosti.

Zajímají vás ostatní členové týmu?

Co je nového

archív

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více než 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)

jihocesky kraj-barevne.jpg

Děkujeme za morální záštitu naší komunitní zahrady Naše zahrádka paní Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance Jihočeského kraje 


letacek.cz