Kontaktujte nás: pozemskenebe.info@gmail.com

KURZY PRO MUŽE V ROCE 2017

Muži mají v našem životě nezastupitelné místo. Věnujeme se ženám, ale neopomíjíme ani muže. Stejně jako v přírodě i v rozvoji je třeba harmonie. Muž či žena - nikdo není víc či méně, jsme si rovni. Máme své kvality a navzájem se doplňujeme. Přišel čas i LEKTOR, který se bude věnovat mužům. Jen muž muži, žena ženě může předat to své, co sám/sama nese, to podstatné ze sebe.


KURZ PRO MUŽE: JSEM MUŽ

 

Milí muži, můžete začít pracovat sami na sobě, máte šanci a podporu. "Jsem muž" je nový kurz od Muže pro Muže.

"Zvu vás na společnou cestu. Stejně jako dříve se setkávali muži a rozvíjeli své plány, vize, realizace i my dnes se vydáme na naši společnou cestu. Pokud opět dokážeme táhnout za 1 provaz, můžeme hodně dokázat a mnohé uzdravit v sobě i kolem sebe."

Bližší informace o kurzu zde a bližší informace o mě zde. :-)


KURZ PRO MUŽE: JAK LÉPE POROZUMĚT ŽENÁM

 

Tímto jednodenním kurzem vás provede lektorka Irena Kovářová. Jak už název naznačuje, budeme si povídat o tom, jak lépe porozumět ženám. Mezi muži a ženami namísto spolupráce nastala rivalita, která neprospívá nikomu. Pojďme společně pochopit odlišnost ženy a přijmout jí takovou do svého života, naučit se tyto odlišnosti používat ve prospěch celku.

Bližší informace o kurzu zde a bližší informace o lektorce zde.