Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

Srdcem areálu Pozemské nebe je Měsíčnice - Centrum rozvoje

Kde se učíme myslet srdcem a zdokonalovat životní prostor

Milí muži, 

představujeme vám nabídku, která je v našem centru osobního rozvoje připravena přímo pro vás. 

Jedná se o tři semináře, kam mohou jen muži.

Samozřejmě máme i další programy, jako je například Kreativita, Hojnost, Nemoci z emocí, či Živlové konstelace a Bydlení v souladu, kterých se můžete u nás účastnít a jejich seznam najdete v našem KALENDÁŘI AKCÍ. 

Ale nyní bychom vám rádi představili tři výše zmiňované.

JSEM MUŽ

Muži mají v našem životě nezastupitelné místo.

Věnujeme se ženám, ale neopomíjíme ani muže.

Stejně jako v přírodě i v rozvoji je třeba harmonie. Muž či žena - nikdo není víc či méně, jsme si rovni.

Máme své kvality a navzájem se doplňujeme. Přišel čas i LEKTOR, který se bude věnovat mužům. Jen muž muži, žena ženě může předat to své, co sám/sama nese, to podstatné ze sebe.

"Zvu vás na společnou cestu.

Stejně jako dříve se setkávali muži a rozvíjeli své plány, vize, realizace i my dnes se vydáme na naši společnou cestu.

Pokud opět dokážeme táhnout za 1 provaz, můžeme hodně dokázat a mnohé uzdravit v sobě i kolem sebe." Josef 

Více zde

TAJNÝ ŽIVOT ŽENY

Milí muži,

Našemu světu chybí ženy, tato slova pronesl papež František v jednom ze svých projevů.

Určitě tím nemyslel, že by se snad rodilo v současnosti méně žen, ale ukázal na velkou bolest současné doby.

Světu nechybí ženy ve fyzické podobě, ale všichni pociťujeme nedostatek ženské energie, ubývají typicky ženské vlastnosti, které vždy podporovaly a dotvářely společnost jako je něha, péče, spolupráce, soucit.

Současné ženy jsou většinově výkonné a snaží se být výkonnější než muži, svou výkonnost nadřadily tomu, co je určuje a to je PLODNOST.  Plodnost nejen ve smyslu fyzickém,

ale zejména duchovním. Ženy se tak stávají pro muže nečitelné a neuchopitelné. Pokud se chcete dozvědět,

jaká je prapodstata ženy, jaký je rozdíl mezi mužským výkonem a ženskou plodností, v čem spočívá největší umění ženy, jaký směrem se pohybují ženské a mužské energie ve společnosti

a co z toho plyne, podle čeho poznáte na první pohled ženu v ženské nebo mužské energii,

jak můžete napomoci vaší partnerce, aby byla více ženou, pak můžete přijít mezi další statečné muže, kde budeme společně hledat odpovědi na výše zmíněné otázky.

Přeji krásné dny a těším se na vás,

Irena Kovářová

Více zde

TŘI PILÍŘE BOHA - PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ

Každý muž může kultivovat a posilovat svou mužskou energii skrze chrám boha. Tento chrám je nesen třemi pilíři. Pilířem vnitřního boha, pilířem boha otce – mužské linie a pilířem boha otce – nebe.

Se všemi pilíři budeme pracovat jak v informační, tak v prožitkové rovině. Tento kurz jsme zařadili v souvislosti s velmi pozitivním účinkem kurzu Tři pilíře Bohyně, který probíhal pro ženy poprvé u nás v roce 2018.

Více zde

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)