Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

Srdcem areálu Pozemské nebe je Měsíčnice - Centrum rozvoje

Kde se učíme myslet srdcem a zdokonalovat životní prostor

Milí přátelé, chceme vám sdělit, že Měsíčnici čeká radostná událost, která se týká nás všech, ale především naší Alenky Kučerové a její rodiny. Protože se v květnu bude intenzivně věnovat mateřským povinnostem a nechceme jí přetěžovat už nyní, prosíme abyste tuto skutečnost vzali na vědomí a od tohoto času se se svými podněty, dotazy, připomínkami, přihláškami obraceli výhradně na mě na email: Irena@pozemskenebe.cz 

Protože nemohu zaručit, že mi časové možnosti umožní pružně reagovat na veškerou komunikaci s vámi, předem děkuji za shovívavost a sledujte prosím i náš web a facebook, kde budete informováni o aktuálním dění či změnách. 

Přeji naší Alence, aby prožívala šťastné a naplněné dny jako maminka a nám všem přeji, aby se zase mezi nás vrátila, jakmile to bude cítit. 

Vaše Irena

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)