Kontaktujte nás: 731 508 814 | info@pozemskenebe.cz

BVS banner (1).jpg

"Každý prostor s námi komunikuje - pokud víme jak, je to naše výhoda."

Výjimečná a ucelená metodika:
Naše metodologie vychází z dlouholetého studia (přes 25 let) v oblasti feng-shui, celostní medicíny, esoteriky, angeologie, teologie, prosociální výchovy, umění a historie. Spojuje základní funkční principy feng shui, Univerza a moudrosti našich předků do ucelené originální metodiky, která je plně funkční v našich podmínkách.

Pojďme společně nalézat zajímavé souvislosti mezi prostorem, člověkem, našimi myšlenkami, společenským děním a tradičními hodnotami. 

Cíl kurzu:

Tento kurz je určený vám všem, kteří se chcete nejen zabývat interiérem, ale chcete především vytvořit domov, který vás bude podporovat, bude vám přinášet odpočinek, ale také vás bude motivovat k práci na sobě.

Poznejme celostní zákony Univerza, které jdou napříč všemi věky i kulturami a které současný člověk ke své vlastní škodě opustil. Otevřme se radosti z utváření prostoru.

Pojďme společně otvírat tajemství starého čínského feng shui, umění, jak utvářet náš prostor pro dobré žití. 


V čem je naše ONLINE studium odlišné?

V kurzu se setkáte s dvěma rovinami sdělení

První rovina = poslouchání příběhů

První rovina je nesená příběhem hlavní hrdinky Anety, kdy budou informace pracovat především s vašim srdcem, intuicí a emocemi. Skrze tuto rovinu pak máte možnost přistoupit ke druhé části.

Druhá rovina = práce se skripty

Tou druhou rovinou jsou faktograficky zpracované pracovní sešity, kde vám předkládáme informace, ke kterým se běžně nedostanete a které jsou zacíleny především na vaše rácio.

Úkoly = díky nim vše zefektivníte

Aby celek na vás mohl působit maximálně efektivně a změna byla pozitivní a trvalá, najdete v závěru každé kapitoly úkol, který byste skutečně měli projít.

U každé kapitoly nejprve vědomě poslouchejte audio nahrávku s příběhem k dané kapitole a trénujte svou schopnost obraznosti, až pak se pustíte do metodického sešitu (skript) s přesnými popisy a konkrétními příklady, které vám pomohou prohloubit informace z příběhů a navedou vás jak s těmito informacemi konkrétně pracovat. Vydejte se s námi na cestu plnou dobrodružství, objevování a změn.


ONLINE KURZ: Bydlení v souladu 

Cena: 3800 Kč / celý ONLINE kurz (zaplatíte 292 Kč za kapitolu) + DÁREK na konci kurzu v hodnotě 500 Kč

Časová náročnost: Pokud dodržíte postup a nebudete přeskakovat, studium vám zabere necelý rok

Komu je setkání určeno: Pro širokou veřejnost

Autorka metodiky: Mgr. Irena Kovářová

Chcete si koupit ONLINE kurz Bydlení v souladu?

Pak se budu velice těšit na naše společné dobrodružství. Vaše Irena

Stačí se překliknout do našeho eshopu Tvoříme srdcem, kde si kurz můžete zakoupit. 

Chci si koupit ONLINE kurz Bydlení v souladu


Co je obsahem ONLINE kurzu Bydlení v souladu

Kapitola

Obsah kapitoly

ÚVOD

Energie

Když se podíváme na svět kolem nás, můžeme říci, že všechno kolem je energie. Současná věda odhaduje, že my lidé známe jen asi 10 % energií, které existují kolem nás. Zbytek jenom tušíme. Jsou to energie, které nazýváme souhrnným názvem energie jemněhmotné. Dnes si budeme o těchto energiích povídat a jak s nimi pracovat v rámci prostoru.

1. Pozemek

Povíme si něco o místě našeho žití. Ne přímo o domě nebo bytě, ale o bezprostřednostním okolí místa, kde žijeme. Jsou kritéria, podle kterým můžeme náš pozemek a jeho okolí posoudit. 

2. Vstup do domu

Učení feng shui říká, že vstupní dveře do domu jsou jako ústa člověka. Nakolik můžeme volně dýchat, tolik energie do nás přichází. V této kapitole se dozvíme, jak podpořit energii, kterou vdechuje náš dům, co všechno musíme zohledňovat, čeho si musíme všímat, a čeho se naopak vyvyrovat. Dovolte vašemu vstupu, aby vás maximálně podporoval.

3. Začínáme úklidem

Toto je možná nejdůležitější oblast celého feng shui. Tentokrát si řekneme s čím vším souvisí úklid, jaké oblasti našeho života postihuje a čeho všeho můžeme skrze správný úklid dosáhnout.

4. Předsíň, chodba, schodiště

Máme uklizeno a všímáme si nejprve vstupních a komunikačních prostor v našem bytě, protože ony fungují jako vyživující dráhy pro náš interiér. Analogii najdeme v našem těle, kde skrze naše tepny, žíly, cévy proudí do celého organismu životadárná energie.

5. Obývací pokoj

Jak správně přistoupit k obývacímu pokoji, jak se na něj dívat? Jaké barvy nás mohou podpořit ve společném soužití rodiny a jaké tvarosloví je nejvhodnější v této místnosti uplatnit.

6. Kuchyň a jídelna

Dnes si prohlédneme a zamyslíme se nad dalším důležitým místem našeho domu či bytu, nad místem, kde se odehrává společné setkávání, mnoho společných rozhovorů, ale také by zde mělo být, a to především, místo kde si mohu užívat dobrého a zdravého jídla. Dozvíme se, o všech podstatných souvislostech, které bychom v kuchyni a jídelně neměli přehlédnout. Podpořme si správným uspořádáním zdravou kuchyň.

7. Dětský pokoj

Dětský pokoj si rovněž zasluhuje naši pozornost a péči, dozvíme se jak správně zařídit dětský pokoj vzhledem k věkovým zvláštnostem dítěte. Dozvíme se, jak můžeme podpořit jeho zdraví, růst a vývoj, jak správně pracovat s barvami i se zařizovacími předměty v této místnosti.

8. Ložnice

Ložnice je klidovým prostorem a ani byste nevěřili s kolika chybami se pravidelně v ložnicích setkávám při konzultacích o bytech. Proto si dnes společně povíme jaké nejčastější chyby se v našich ložnicích objevují, čeho bychom se měli rozhodně vyvarovat a co naopak můžeme v tomto prostoru podpořit.

9. Kancelář

Prostor, který má buďto jen vymezený kout v našem bytě nebo samostatnou místnost, obě varianty mají svá specifika a zasluhují si náš pečlivý přístup k jejich uspořádání. Naučíme se jak si zařídit kancelář, aby nás stimulovala k práci, ale nevtahovala nás do stresu.

10. Koupelna a toaleta

Podíváme se, jak důležité jsou prostory věnované naší hygieně. I dnes se dozvíte jaké jsou nejvhodnější barvy, materiály, dispozice jednotlivých zařizovacích předmětů či jak proudí energie v těchto místnostech.

11. Barva v bytě

Známý a věhlasný malíř Jan Zrzavý vyslovil krásnou myšlenku, kdyby se lidská duše mohla viditelně projevovat, pak by určitě jejím základním projevem byla barva. Barvy skutečně vypovídají mnohé o našem vnitřním naladění, skutečných pocitech, ale i o našich skrytých tužbách. Dozvíme se, jak za pomoci barvy harmonizovat náš život.

12. Rostliny v bytě

Květiny jsou materializované božské city, bez květin by byl náš život mnohem chudší, proto feng shui klade velký důraz na správné používání květin v bytě. Dnes se dozvíme ty nejdůležitější informace, které se vztahují právě ke květinám.

BVS Obdélník na výšku.jpg

Pojďte s námi studovat ONLINE

Každý prostor s námi komunikuje - pokud víme jak, je to naše výhoda

Stačí se překliknout do našeho eshopu Tvoříme srdcem, kde si kurz můžete zakoupit. 

V CENĚ:

292 Kč / kapitola

✓ necelý rok online studia prostřednictvím Úvodu a 12 kapitol k tomu

******

✓ příběhy v nahrávkách pro trénink vaší schopnosti obraznosti

******

✓ skripta S PŘESNÝMI POPISY, KONKRÉTNÍMI PŘÍKLADY

(180 stránková ucelená skripta s metodikou)

******

✓ součástí skript jsou domácí cvičení.

(pokud je budete plnit, budete postupovat mnohem intenzivněji)

******

✓ autentické příklady z praxe

******

✓ bonusové informace nad rámec témat kapitol

******

✓ náš vlastní metodický postup při studiu

(jsme přesvědčeni, že takto jste online ještě nestudovali)

******

✓ DÁREK pro každého na konci kurzu v hodnotě 500 Kč

******

Chci si koupit ONLINE kurz Bydlení v souladu za 3800 Kč

Online kurzy prodáváme na našem eshopu www.tvorimesrdcem.cz


Pořiďte si domů feng shui obrazy malované autorkou kurzu. 

"Každý obraz, který někdo namaluje, nese určitou energii. V současné době mnoho obrazů nese energii smutnu, znechucení, lítosti a vulgarity. Tato energie pak působí v životě majitele obrazu. Protože si velmi uvědomuji a cítím velkou zodpovědnost za to, co vnáším obrazem do vašich domovů, tvořím své obrazy zásadně s myslí odproštěnou od veškerých negativních myšlenek. Bez jakýchkoli negativních emocí. V prožitku hlubinné radosti a lásky. Obrazy mají schopnost léčit libovolné oblasti života. Vybírejte srdcem na www.tvorimesrdcem.cz. "


Uložit

Co je nového

archív

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více než 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)

jihocesky kraj-barevne.jpg

Děkujeme za morální záštitu naší komunitní zahrady Naše zahrádka paní Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance Jihočeského kraje 


letacek.cz