Kontaktujte nás: 731 508 814 | info@pozemskenebe.cz

"Abychom se probudily, musíme otevřít oči. Každá žena je krásná, pokud to dokáže přijmout."

Ženy si v současném světě, který je orientován na mužské kvality, jako je linearita, stabilita, efektivita nebo racionální a logické myšlení, začínají uvědomovat, že toto není cesta, na kterou je příroda vybavila.

Pojďme společně nalézt naši podstatu, vraťme se ke své vnitřní síle a objevme svou jinovou charakteristiku, a až rozpoznáme nezměrné dary této energie, začneme ji využívat ve prospěch svůj i svého okolí.

Cíl kurzu:

Tento kurz je určený každé ženě, která si přeje poznat více samu sebe, chce se naučit nést navenek to nejlepší, co dostala do života. Kromě toho je kurz určený ženám, které cítí, že život se neubírá podle jejich představ. Mají pocit, že již nedokážou být šťastné. V neposlední řadě, kurz může být velkým přínosem pro mladé dívky, které hledají svou cestu a snaží se uchopit své ženské vyzařování. Informace, které vám přinášíme, budou všem ženám velmi účinně pomáhat v životě.

Kurz ale není určený pouze pro ženy, může být rozhodně zajímavým informačním polem pro všechny muže, kteří chtějí více pochopit podstatu ženy. Pojďme společně objevovat krásu, která je ukrytá v každé z nás. Těšíme se na společné objevování světa ženy a mějte se báječně.


V čem je naše ONLINE studium odlišné?

V kurzu se setkáte s dvěma rovinami sdělení

První rovina = poslouchání příběhů

První rovina je nesená příběhem hlavní hrdinky Evy, kdy budou informace pracovat především s vašim srdcem, intuicí a emocemi. Skrze tuto rovinu pak máte možnost přistoupit ke druhé části.

Druhá rovina = práce se skripty

Tou druhou rovinou jsou faktograficky zpracované pracovní sešity, kde vám předkládáme informace, ke kterým se běžně nedostanete a které jsou zacíleny především na vaše rácio.

Úkoly = díky nim vše zefektivníte

Aby celek na vás mohl působit maximálně efektivně a změna byla pozitivní a trvalá, najdete v závěru každé kapitoly úkol, který byste skutečně měli projít.

U každé kapitoly nejprve vědomě poslouchejte audio nahrávku s příběhem k dané kapitole a trénujte svou schopnost obraznosti, až pak se pustíte do metodického sešitu (skript) s přesnými popisy a konkrétními příklady, které vám pomohou prohloubit informace z příběhů a navedou vás jak s těmito informacemi konkrétně pracovat. Vydejte se s námi na cestu plnou dobrodružství, objevování a změn.


ONLINE KURZ: Na vlně ženství - jsi nádherná

Cena: 3800 Kč / celý ONLINE kurz (zaplatíte 292 Kč za kapitolu) + DÁREK na konci kurzu v hodnotě 500 Kč

Časová náročnost: Pokud dodržíte postup a nebudete přeskakovat, studium vám zabere necelý rok

Komu je setkání určeno: Kurz pro ženy, které chtějí být v ženské energii, ale i pro muže, kteří chtějí lépe uchopit svět žen

Autorka metodiky: Mgr. Irena Kovářová

Chcete si koupit ONLINE kurz Na vlně ženství - Jsi nádherná?

Pak se budu velice těšit na naše společné dobrodružství. Vaše Irena

Stačí se překliknout do našeho eshopu Tvoříme srdcem, kde si kurz můžete zakoupit. 

Chci si koupit ONLINE kurz Na vlně ženství


Co je obsahem ONLINE kurzu Na vlně ženství - Jsi nádherná 

Kapitola

Obsah kapitoly

ÚVOD

Každá žena je krásná

Papež František v jednom ze svých projevů řekl: „Světu chybí ženy.“ Svět potřebuje ženskou energii, ženské vlastnosti – péči, něhu, ale taky krásu, umění vnášet do světa krásu. Myslíte si, že papež František se domnívá, že na světě žije více mužů? Můžeme vás ubezpečit, že ne. Ale papež František vidí to, co my jsme přestali vnímat. Vidí to, že světu chybí ženy, které by byly spojeny se svou přirozeností. Když se narodíme jako ženy, tak je nám dáno vyšším principem, universem, přírodou, Bohem, nazvěte si to, jak samy cítíte a jak chcete, ale zkrátka něčím je nám dáno do vínku naše ženství. A to je nádhera. Pojďme společně vykročit na tuto cestu ženství.

1. Tři kroky k ženskosti

Tentokrát se dozvíme, jaké tři nejdůležitější kroky musíme udělat na samém začátku, abychom vykročily na cestu ženskosti. Čekají nás jednoduché úkoly, které když budete opravdu plnit, pocítíte již brzy první pozitivní změny. A to nejen na sobě, ale také ve svém okolí.

2. Chlapeček nebo holčička

Tentokrát pootevřeme vrátka tématu, se kterým se konfrontovala každá z nás. Buďto přímo sama na sobě, nebo skrze své kamarádky, ženy v rodině či kolegyně. Od dětství jsme se buď přímo či zprostředkovaně setkávaly s prohlášeními o tom, že muži jsou lepší. Například, když naši tatínkové mluvili o tom, jak by bylo hezké, kdyby měli i syna. Dozvíme se, jak nás toto formovalo od dětství a co vše to způsobilo a působí v našem životě. A samozřejmě se dozvíme, jak s touto otázkou můžeme pracovat a jak celé toto téma léčit.

3. Obrázek osobního štěstí

Obrázek osobního štěstí je velmi stará technika, která pracuje s naším podvědomím v několika rovinách avšak takovým způsobem, abychom nepoužívali manipulaci - jako je tomu například u velmi známého vision boardu. Na místo toho abychom pomohli vesmírnému intelektu navést nás na cestu, která je pro nás správná a prospěšná. Tuto techniku můžeme aplikovat pro sebe, pro naši rodinu, ve firmě, či v pracovním kolektivu. Vysvětlíme si, čím můžeme obrázek osobního štěstí blokovat a čím naopak podpořit.

4. Proč mě opustil

Toto není zcela veselé téma, přesto téma velmi časté. Asi každá z nás s ním má zkušenost. Již samotný název napovídá, čeho se týká. Společně se zamyslíme nad tím, proč se nám vztahy nedaří nebo nedařily, v čem máme hledat podstatu tohoto nezdaru.

5. Dopis partnerovi

Tímto tématem navážeme na informace z předchozí kapitoly a ještě více je prohloubíme. Pokud máme za sebou vztah, který skončil, měly bychom ho uzavřít také v energetické rovině, tak abychom se mohly plně věnovat novému vztahu a nezabývaly se starými zátěžemi. Dnes se naučíme, jak léčit traumata z minulých i současných vztahů.

6. Proč mám smůlu

Už jste někdy slyšely o mentálním depozitáři, pokud ne, dnes se s ním seznámíme a naučíme se, jak takovýto mentální depozitář můžeme posílit, vyčistit, vyladit, tak aby podporoval náš každodenní život.

7. Jsem šťastná

Téma této kapitoly není o nic menší, než naše štěstí. Dozvíme se, jak můžeme zapracovat na tom, abychom byly mnohem šťastnější, než je tomu dosud. Nemějte obavy, zjistíte, že tato změna, je možná, vyžaduje jen náš čas a naši vůli a to je vše. Co myslíte? To přece stojí za to.

8. Být ve spojení

V této kapitole se dozvíme, že jsme, my ženy, majitelkami něčeho naprosto jedinečného a úžasného, že je to něco, co působí naši přitažlivost pro muže. Co nám dává možnost porodit dítě. Co v mužích vzbuzuje velikou úctu vůči ženám. Tak toto vše máme, jen jsme na to zapomněly. Pojďme si společně připomenout, co nebo kdo to je a jak s tím pracovat.

9. Bylinková meditace

Máme za sebou už velký kus práce a zasloužíme si něco opravdu příjemného. Připravili jsme si pro tuto kapitolu starodávnou velmi příjemnou techniku, která léčí nejen nás, ale můžeme skrze ni léčit i druhé. Můžeme se těšit na bylinkovou meditaci, která nás naučí, jak používat bylinky ještě zcela jiným a účinnějším způsobem, než jsou ty obvykle známé.

10. Měsíční pošta

Informace se nám otevřely již natolik, že v této kapitole vám mohu prozradit něco o technice Měsíční pošty – technice, kterou dodnes používají indiáni. Samy si vyzkoušíte v praxi, že můžete sdílet své pocity i s lidmi, kteří jsou daleko od vás. A samozřejmě, že se i dozvíte, jak tuto techniku používat ve svém životě ve prospěch svůj i druhých.

11. O úctě

Je na čase zase vyhrnout rukávy a pustit se do úklidu. Nemáme teď na mysli úklid našeho bytu či domu, ale máme na mysli úklid naší duše. Velkým tématem této kapitoly je zdravá sebeúcta, dozvíme se, proč se žena musí po celý život učit úctě k muži, kdežto muž se s úctou k ženě rodí. Dozvíme se i to, jak v nás začít zdravou sebeúctu budovat. K čemu je sebeúcta dobrá. Zmapujeme si své vlastnosti a naučíme se s nimi pracovat tak, abychom je nenesly jako zátěž. Přesvědčíme se, že se začneme cítit zase o něco lépe a o to přece jde.

12. O slovech

Na závěr nás čeká zdánlivě nenápadné téma. Dozvíme se něco o síle slova. O tom, proč je dobré hlídat si své vyjadřování. Naučíme se, jak se slovem zacházet, aby se náš život odvíjel dobrým směrem.

Pojďte s námi studovat ONLINE

Stačí se překliknout do našeho eshopu Tvoříme srdcem, kde si kurz můžete zakoupit. 

V CENĚ:

292 Kč / kapitola

Pojďme společně objevovat krásu, která je ukrytá v každé z nás. :-)

✓ necelý rok online studia prostřednictvím Úvodu a 12 kapitol k tomu

******

✓ příběhy v nahrávkách pro trénink vaší schopnosti obraznosti

******

✓ skripta S PŘESNÝMI POPISY, KONKRÉTNÍMI PŘÍKLADY

(90 stránková ucelená skripta s metodikou)

******

✓ součástí skript jsou domácí cvičení.

(pokud je budete plnit, budete postupovat mnohem intenzivněji)

******

✓ autentické osobní zkušenosti a příběhy žen

******

✓ bonusové informace nad rámec témat kapitol

******

✓ náš vlastní metodický postup při studiu

(jsme přesvědčeni, že takto jste online ještě nestudovali)

******

✓ DÁREK pro každého na konci kurzu v hodnotě 500 Kč

******

Chci si koupit  ONLINE kurz Na vlně ženství za 3800 Kč

Online kurzy prodáváme na našem eshopu www.tvorimesrdcem.cz


Pořiďte si domů feng shui obrazy malované autorkou kurzu. 

"Každý obraz, který někdo namaluje, nese určitou energii. V současné době mnoho obrazů nese energii smutnu, znechucení, lítosti a vulgarity. Tato energie pak působí v životě majitele obrazu. Protože si velmi uvědomuji a cítím velkou zodpovědnost za to, co vnáším obrazem do vašich domovů, tvořím své obrazy zásadně s myslí odproštěnou od veškerých negativních myšlenek. Bez jakýchkoli negativních emocí. V prožitku hlubinné radosti a lásky. Obrazy mají schopnost léčit libovolné oblasti života. Vybírejte srdcem na www.tvorimesrdcem.cz. "


Uložit

Co je nového

archív

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více než 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)

jihocesky kraj-barevne.jpg

Děkujeme za morální záštitu naší komunitní zahrady Naše zahrádka paní Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance Jihočeského kraje 


letacek.cz