Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

"Vraťme se zpátky ke svým kořenům, vraťme se k Matce Zemi

a tak uzdravíme sebe i svou Matku."

Cíl prožitkového semináře:

Společné pochopení toho, co skutečně Matka Země i my sami potřebujeme k uzdravení. Skrze 4 živly se budeme seznamovat s jejich příslušejícími přírodními bytostmi. Budeme mít možnost prožít očistu přírody i sebe sama.

Pojďme společně procítit význam živlů pro náš život. Pojďme znovu objevovat cestu srdce, kdy otevřeme možnosti komunikace s Matkou Zemí.

 

Co Vám setkávání přinese:

  • Uvidíte souvislosti mezi Matkou Zemí, živly a člověkem.

  • Prožijete vztah člověka k jednotlivým živlům.

  • Uvědomíte si rozdílné vnímání muže a ženy ve vztahu k živlům i k Matce Zemi.

  • Procítíte, kde došlo k narušení energií. Na osobní rovině budete harmonizovat jednotlivé orgány příslušející ke konkrétním živlům.

  

Proč se s Vámi chceme setkávat?

V tomto případě se maličko rozepíšeme:

V kulturním a duchovním odkazu nejen severoamerických indiánů nalezneme mnoho informací o významu živlů nejen pro člověka, ale i pro život jako takový. Indiáni chovali živly ve velké úctě. Věděli, že pokud s nimi člověk zůstane v harmonickém spojení, má šanci na trvale udržitelné žití.

Pokud se od živlů odpoutáme, přestaneme vnímat jejich význam. Ochudí se náš život, začne se prohlubovat odcizení celé společnosti vůči živlům, poté lidí a přírody jako celku, lidí vůči sobě navzájem a nakonec jednotlivec ztrácí kontakt se sebou samým. Přichází o vědomí smyslu své existence a s ním spojenou hlubinnou radost ze života. 

Tento odklon od sebe sama, zapomnění na sebe vede nejprve k nespokojenosti v životě a poté k nejrůznějším psychickým či fyzickým nemocem.

Návrat k harmonii, k plnému prožívání štěstí, k žití v přítomnosti -  cestou znovunabytí úcty k živlům. 


Cena setkání: 540 Kč / setkání, (18:00 - 21:00), drobné občerstvení v ceně

Časová náročnost: Celkem 4 setkání

Setkání na sebe navazují, ale můžete přijít i jen na jedno setkání.

Místo konání: Centrum rozvoje Měsíčnice

Komu je setkání určeno: Ženám i mužům

Kapacita a rezervace: Max. 25 osob

Kurzy pořádáme vždy od 6 osob, což výborně přispívá k dynamice týmu.

Proto je nutné se na všechny jak celodenní, tak večerní kurzy hlásit a to vždy na email info@pozemskenebe.cz či na tel.: 731 508 814.


Aktuální termíny 

Prožitkový seminář Živly

Den

Datum

Časová náročnost

Lektorka

Volná kapacita

Voda ČT 05. 03. 2020 18:00 - 21:00 Irena Kovářová ano
Země ČT 02. 04. 2020 18:00 - 21:00 Irena Kovářová ano
Oheň ČT 07. 05. 2020 18:00 - 21:00 Irena Kovářová ano
Vzduch ČT 11. 06. 2020 18:00 - 21:00 Irena Kovářová ano


Uložit

Co je nového

archiv

Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)