Kontaktujte nás: pozemskenebe.info@gmail.com

Cíl setkávání:

Společné pochopení toho, co skutečně Matka Země i my sami potřebujeme k uzdravení. Skrze 4 živly se budeme seznamovat s jejich příslušejícími přírodními bytostmi. Budeme mít možnost prožít očistu přírody i sebe sama.

Pojďme společně procítit význam živlů pro náš život. Pojďme znovu objevovat cestu srdce, kdy otevřeme možnosti komunikace s Matkou Zemí.

 

Co Vám setkávání přinese:

  • Uvidíte souvislosti mezi Matkou Zemí, živly a člověkem.
  • Prožijete vztah člověka k jednotlivým živlům.
  • Uvědomíte si rozdílné vnímání muže a ženy ve vztah k živlům i k Matce Zemi.
  • Procítíte, kde došlo k narušení energií. Na osobní rovině budete harmonizovat jednotlivé orgány příslušející ke konkrétním živlům.
  

 

Proč se s Vámi chceme setkávat?

V tomto případě se maličko rozepíšeme:

V kulturním a duchovním odkazu nejen severoamerických indiánů nalezneme mnoho informací o významu živlů nejen pro člověka, ale i pro život jako takový. Indiáni chovali živly ve velké úctě. Věděli, že pokud s nimi člověk zůstane v harmonickém spojení, má šanci na trvale udržitelné žití.

Pokud se od živlů odpoutáme, přestaneme vnímat jejich význam. Ochudí se náš život, začne se prohlubovat odcizení celé společnosti vůči živlům, poté lidí a přírody jako celku, lidí vůči sobě navzájem a nakonec jednotlivec ztrácí kontakt se sebou samým. Přichází o vědomí smyslu své existence a s ním spojenou hlubinnou radost ze života. 

 

Tento odklon od sebe sama, zapomnění na sebe vede nejprve k nespokojenosti v životě a poté k nejrůznějším psychickým či fyzickým nemocem.

Návrat k harmonii, k plnému prožívání štěstí, k žití v přítomnosti -  cestou znovunabytí úcty k živlům. 


 

Cena prožitkového semináře

1200 Kč / setkání (09:00 - 16:00), oběd v ceně 

Časová náročnost

celkem 4 setkání, setkání na sebe navazují, není nutné projít všemi setkáními

Místo konání

Centrum rozvoje Měsíčnice

Komu je prožitkový seminář určen

ženám a mužům

Kapacita

Max. 25 osob

Kurzy pořádáme vždy od 6 osob, což výborně přispívá k dynamice týmu. Proto je nutné se na všechny jak celodenní, tak večerní kurzy hlásit a to vždy na email mesicnice.kurzy@gmail.com či na tel.: 731 508 814.

 


Aktuální termíny 2017 / 2018

Prožitkový seminář Živly Den Datum Časová náročnost Lektorka Volná kapacita
Voda NE 04. 02. 2018 09:00 - 16:00 Irena Kovářová ano
Země NE 04. 03. 2018 09:00 - 16:00 Irena Kovářová ano
Oheň - pozor, je změna termínu, z původního termínu 08. 04. se seminář Oheň přesová na středu 04. 04. a to od 16:00 do 22:00 s cenou 1.000Kč) ST 04. 04. 2018 16:00 - 22:00 Irena Kovářová ano
Vzduch NE 06. 05. 2018 09:00 - 16:00 Irena Kovářová ano


Uložit