Kontaktujte nás: pozemskenebe.info@gmail.com

Komunitní zahrada Naše zahrádka

V roce 2016 jsme založili spolek Naše zahrádka a začali kultivovat holé pole, které bylo zničené konvenčním způsobem hospodaření a postupně jsme začali budovat zdravou komunitní zahradu.

Našim záměrem je vytvořit společný prostor - zahradu, dle zásad přírodních, dešťových zahrad a dle zásad permakultury.

Vytvořit prostor pro setkávání nejen členů spolku, ale široké veřejnosti a vytvoření prototypu komunitní přírodní zahrady a následná osvěta a poradenství o Přírodních a dešťových zahradách. 

S pokorou a láskou vracíme zemi úctu a péči, která jí náleží.

Naše zahrádka je komunitní zahrada otevřená široké veřejnosti, kde můžete čerpat inspiraci pro své vlastní komunitní pěstování, či pro fungování zahrady v režimu přírodních a dešťových zahrad, což je pro přírodu přímo blahodárné.

Přijeďte se k nám podívat a třeba vás tak nadchneme, že se budete chtít k nám připojit, ať jako dobrovolník při pracích na pozemku nebo jako donátor.

Vítáme také různé organizace, se kterými se můžeme propojit a spojit se tak ve společném tvoření.