Kontaktujte nás: info@pozemskenebe.cz

Srdcem areálu Pozemské nebe je Měsíčnice - Centrum rozvoje

Kde se učíme myslet srdcem a zdokonalovat životní prostor

Pro ženy

 • Ženský kruh Z (základní)

  Cíl kurzu: Ženy si v současném světě, který je orientován na mužské kvality, jako je linearita, stabilita, efektivita nebo racionální a logické myšlení, začínají uvědomovat, že toto není cesta, na kterou je příroda vybavila. Pojďme společně nalézt naši podstatu, vraťme se ke své vnitřní síle a objevme svou jinovou charakteristiku, a až rozpoznáme nezměrné dary této energie, začneme ji využívat ve prospěch svůj i svého okolí.

 • Ženský kruh N (navazující)

  Cíl kurzu: Prohloubení znalostí ze základního kurzu, jako např. ženská energie a trigramy – naučíme se aplikovat práci s trigramy v rámci našeho cyklu. Vyzkoušíme si jednoduché a účinné meditační techniky a psychoenergetická cvičení. Pojďme společně dále pracovat s ženskou energií.

   

 • Červený stan (dříve Ženský klub)

  Proč se s vámi chceme setkávat? Současná společnost je orientována silně lineárně, to znamená - je nastavená na výkon a víceméně jangově. Ženy, které jsou přirozeně jinové, ztrácí svou podstatu ženskosti. Červený stan nám pomůže uvědomit si svou depolarizaci a otevře nám možnosti cest k návratu do původní energie. Vzájemné sdílení nám umožňuje zjistit, že určité problémy řešíme všechny, ale jako jednotlivé bytosti nalézáme řešení velmi obtížně. Setkávání žen zaktivizuje mentální síť společenství a skrze tuto síť nám Univerzum zprostředkuje mnohem více poznání, než kdybychom šly pouze svou vlastní cestou. Dále prohloubíme informace získané z kurzu Ženský kruh a nově příchozím otevřeme obvyklá témata z neobvyklých úhlů pohledu. 

 • Draní peří

  Cíl kurzu: Draní peří je zcela specifický formát naší nabídky pro vás. Jde nám o společné setkávání a vzájemné sdílení žen všech věkových kategorií, to je něco, co nás může posilovat v ženské energii a co nám dnes velmi chybí. Jednotlivá setkání jsou jen rámcově vymezena možnými tématy pro sdílení, tato témata se vyprofilují až na konkrétním setkávání. Témata kterým se chcete věnovat, můžete vnášet vy samy.


Podporovatelé našich projektů

Děkujeme našim podporovatelům za jejich důvěru...

Děkujeme i těm, kteří nejsou zde vidět. Jak fyzickým osobám, tak dalším společnostem, našim rodinám a přátelům... Dohromady podpořilo naše projekty již více jak 200 podporovatelů. Vaší důvěry si vážíme, díky vám můžeme zdokonalovat životní prostor a tvořit, děkujeme :-)